Brief Inbreuk Merkenrecht

Brief Inbreuk Merkenrecht: een mooie, duidelijke door een Zapplied counsel speciaal voor jou gemaakte sommatiebrief die je kunt versturen naar degene die jouw beeldmerk en/of woordmerk (logo) gebruikt zonder daar enig recht op te hebben.

Meer details

€ 199

  • Regular (binnen 10 werkdagen)
  • Expedite (binnen 5 werkdagen)
  • Prio 1 (binnen 2 werkdagen)

Meer informatie

Als iemand zonder jouw toestemming gebruik maakt van een beeldmerk en/of woordmerk (logo) dat ofwel hetzelfde is als, ofwel bijna niet te onderscheiden is van jouw beeldmerk en/of woordmerk, wil je dit zo snel mogelijk in de kiem smoren.

 

Een ander dient van jouw merk af te blijven; je wilt misverstanden en verwarring over jouw onderneming in de markt voorkomen!

 

Dit kan door middel van een goede juridische sommatiebrief.

 

De kosten van juridische bijstand zijn echter vaak vrij hoog. Het kan daarom verstandig zijn om eerst zelf een brief te sturen, waarin je de inbreukmaker wijst op jouw beeld- en/of merkrechten en hem verzoekt om te stoppen met het maken van inbreuk op die rechten.

 

Op basis van een aantal slimme en compacte vragen maakt een senior Zapplied counsel, zoals altijd bij Zapplied CSP tegen een fixed scope, fixed fee, een brief voor je die jij vervolgens zelf stuurt aan degene die inbreuk maakt.

 

Voor de goede orde maken we je erop attent dat we bij dit Zapplied product 'Brief Inbreuk Merkenrecht' niet adviseren over of en in welke mate je zelf enig merkrecht hebt; of, hoe en in welke mate de geadresseerde van de brief inbreuk maakt op jouw merkrecht en wat een redelijke vergoeding zou zijn ten aanzien van eventuele schade die je door de inbreuk lijdt. Verder garanderen we niet dat de ander stopt met inbreuk maken. Deze brief gaat ook niet over handelsnaamrechten van jouw onderneming of andere gerelateerde rechten.

 

Wil je meer informatie? Stuur ons een e-mail (info@zapplied.com) of bel ons op: 020 - 305 49 69.  

 

Zapplied: Smart Strategic Services you have never experienced before, but will find addictive. Ignore us at your own peril.

Bekeken producten