Brief Inbreuk Auteursrecht (Basic)

Brief Inbreuk Auteursrecht (Basic): een mooie, duidelijke door een Zapplied counsel speciaal voor jou gemaakte sommatiebrief voor naar iemand die een door jou ontworpen werk, schilderij, tekening, foto, logo, design, website of ander materiaal gebruikt zonder daarvoor rechten te hebben.

 

Meer details

€ 99

  • Regular (binnen 10 werkdagen)
  • Expedite (binnen 5 werkdagen)
  • Prio 1 (binnen 2 werkdagen)

Meer informatie

Als iemand gebruik maakt van een door jou ontworpen werk, schilderij, tekening, foto, logo, design, website of ander materiaal zonder daarvoor rechten te hebben, wil je dit zo snel mogelijk in de kiem smoren. Dit kan door middel van een goede juridische sommatiebrief.

 

De vergoeding waar je mogelijk recht op hebt, staat vaak niet in verhouding tot de hoge kosten van juridische bijstand. Daarom kan het verstandig zijn om eerst zelf een brief te sturen, met daarin een sommatie aan de inbreukmaker om te stoppen met het maken van inbreuk op jouw auteursrechten en een redelijk voorstel voor een vergoeding van de schade die je door die inbreuk lijdt.

 

Reken je niet rijk, maar reken wel af; voor wat hoort wat!

 

Op basis van een aantal slimme en compacte vragen maakt een senior Zapplied counsel, zoals altijd bij Zapplied CSP tegen een fixed scope, fixed fee, een brief voor je die jij vervolgens zelf stuurt aan degene die inbreuk maakt. 

 

Voor de goede orde maken we je erop attent dat we bij dit Zapplied product 'Brief Inbreuk Auteursrecht (Basic)' niet adviseren over of, hoe en in welke mate de geadresseerde van de brief inbreuk maakt op jouw rechten en wat een redelijke vergoeding zou zijn.

 

Wil je meer informatie? Stuur ons een e-mail (info@zapplied.com) of bel ons op: 020 - 305 49 69.  

 

Zapplied: Smart Strategic Services you have never experienced before, but will find addictive. Ignore us at your own peril.

 

 

Bekeken producten